Gör en förfrågan

Jag vill veta mer om*

Klick på "skicka" beviljar att upp­gifter behandlas för att svara.

14 + 12 =

Sekretess­policy för Webredaktor.se

Varför ska jag läsa denna sekretesspolicy?

Denna policy beskriver hur Webredaktor.se (Firma Magnus Kennedal) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter via webbplatsen.

Vilken information samlas in om mig?

Information samlas in via webbformulär på webbplatsen webredaktor.se för att kunna hjälpa dig att få svar på dina frågor. Information som samlas inkluderar:

  • Email
  • Namn
  • Frivilligt meddelande där du själv väljer vilken information du lämnar

 

Hur kommer informationen att användas?

För att hjälpa till med förfrågningar som skickas in via formulär på webbplatsen. Och för att kunna kontaktakta dig med ett svar. Endast information som behövs för att tillhandahålla våra tjänster till dig kommer att samla in.

 

Hur länge sparas informationen?

Information som används för att besvara förfrågningar behålls till dess behandlingen av ärendet är klar. Eller tills du begär att den ska tas bort.

 

Med vem delas min information?

Din information delas inte med någon utomstående utan ditt medgivande.

 

Var lagras min information?

Din information lagras endast i lokal dator och backup. När det gäller mejlkonversation så kan den även sparas på webbhotellet Loopias e-postserver.

 

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på personuppgifter om dig.

Rätt till rättelse: Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter ska radera. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Dataportabilitet: Du kan be att dina personuppgifter flyttas till någon annan IT-miljö, hos antingen ett annat företag eller till dig. Undantag är uppgifter som ska sparas enligt lag.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till Datainspektionen om du anser dina personuppgifter behandlats i strid med dataskyddsförordningen.

 

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

 

Insamling av statistik med Matomo

Vi samlar statistik om trafik till webbplatsen. Syftet med insamligen är att kunna analysera, utveckla och förbättra upplevelsen på webbplatsen för våra besökare samt för marknadsföringssyfte. Detta nämns här som en allmän information eftersom dessa data inte kan kopplas till dig som enskild besökare.

På denna webbsajt används Matomo, en GDPR-anpassad analystjänst som mäter trafiken på webbplatsen och samlar in allmän information från våra webbplatsbesökare. Med Matomo kan vi behandla information om enheten du använder och dess egenskaper, information om tekniska egenskaper för webbplatsbesöket, antalet sidor per besök och statistiskt relevant beteende hos våra webbplatsbesökare. Observera att dessa surfdata anonymiseras när de samlas in så att inget IP-nummer som kan identifiera dig personligen sparas. Med andra ord så kommer vi inte att se någon enskild besökares beteende på hemsidan och inga personliga IP-nummer sparas. Det går inte att identifiera enskilda besökare eller att matcha uppgifterna med annan information om en enskild användare.

 

Om du helt vill avböja datainsamling med Matomo

Vi använder inte cookies (kakor) för att spara statistik med Matomo och anonymiserar alla IP-adresser som samlas in med Matomo. Det innebär att vi inte sparar information som visar vem du är. Du kan ändå välja att neka oss att samla in och analysera information om dina handlingar här genom att avmarkera rutan nedan.

Uppdateringar av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras och kommer då publiceras på denna webbsida. Policyn uppdaterades senast den  2023-01-16.

 

Hur du kan ta kontakt

Om du har några frågor angående denna policy, din information, eller dina rättigheter så kan du ta kontakt via e-post: info@webredaktor.se